Úvod

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321

Zřizovatelem je Město Jaroměř

 

Součásti organizace:

 

Během pobytu dětí v mateřské škole je naplňován hlavní smysl předškolního zařízení a to úspěšná socializace dítěte, zvyknout si na krátké odloučení od rodiny, žít v kolektivu vrstevníků, umět se prosadit i přizpůsobit. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti. Dítě musí mít možnost prožívat uspokojení z úspěchu a z překonávání překážek tak, aby sebe samo vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán.

 

Důraz klademe především na citový, rozumový a tělesný rozvoj a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

 

Našim cílem je vytvářet ve školce podnětné prostředí, zajímavé a především obsahově bohaté. Do vzdělávacího programu zařazujeme široké spektrum různorodých celoškolních akcí. Jednou z priorit je pro nás vzbuzovat u dětí nejen aktivní zájem poznávat okolní svět, ale především umožnit dětem porozumět sobě i světu který je obklopuje. Děti jsou stále vedeny k dodržování dohodnutých pravidel, podle kterých funguje jejich malý kolektiv a učí se tak do budoucna respektovat zákony společnosti. Snažíme se uplatňovat tzv. svobodu v řádu, to znamená, že děti jsou respektovány a vychází se jim plně vstříc, ale v rámci předem dohodnutých mantinelů, se kterými jsou všichni seznámeni (děti, rodiče, zaměstnanci školky).
Kopírování a šíření fotografií z těchto webových stránek je bez souhlasu autora zakázáno. Všechny jsou autorským dílem a podléhají autorskému zákonu. Fotografie dětí z akcí pořádaných školkou jsou zveřejňovány se souhlasem rodičů. Děkujeme za pochopení.

Kontakt

Mgr. Šárka Čechová, ředitelka

Lužická 321

Jaroměř 551 01

tel: 491 812 460, 739 04 11 22

ms.jaro@seznam.cz