Aktuality

Vážení rodiče,

pokud máte pochybnosti o zralosti svého dítěte ke vstupu do 1. třídy ZŠ, nebo jste již nyní přesvědčení, že u svého dítěte chcete řešit odklad školní docházky, vyčkejte, až Vás osloví třídní učitelka s výsledky předškolní diagnostiky.  Na dalším postupu se již domluvíte ve třídě. 

Zde uvedený postup slouží pouze pro děti vhodné k odkladu školní docházky. Pro většinu z Vás je bezpředmětný.


Postup k posouzení školní zralosti v PPP

(Pedagogicko-psychologické poradně)

 

  https://www.poradenstvikhk.cz/wp-content/uploads/2022/10/F1_Sdeleni_materske_skoly_o_diteti_A_Pro.pdf

 

2.      Vytisknete si též dotazník pro rodiče, který si vyplníte a vezmete s sebou na vyšetření odkaz zde:

  https://www.poradenstvikhk.cz/wp-content/uploads/2022/10/F2_Dotaznik_pro_rodice_predskolaku_A_Pro.pdf

 

3.       Vyplněný vytištěný dotazník pro MŠ ve třídě paní učitelce podepište, neboť zároveň slouží jako souhlas s vyšetřením v PPP.

 

4.    Až si dotazník v MŠ oskenujeme, bude vám navrácen a vezmete ho s sebou na vyšetření do PPP

 

5.      PPP žádá o vyřizování žádostí o vyšetření přes MŠ, takové žádosti budou řešeny přednostně. (MŠ bude odesílat           formuláře elektronicky na konci měsíce února). Pokud tento termín nestihnete, musíte si vyšetření v PPP řešit již sami.

 

6.    PPP vás o termínu vyšetření vyrozumí poštou či telefonicky. (Nevolejte tedy do PPP a vyčkejte)

 

7.    Vyšetření školní zralosti probíhá od března do května.

 

8.    Není nutné mít vyjádření před zápisem do 1. třídy. U zápisu stačí podat informaci, že je dítě objednáno k posouzení školní zralosti.

 

9.    Vyšetření trvá cca 1 hodinu a s sebou potřebujete pouze vyplněný dotazník z MŠ a vyplněný dotazník pro rodiče.