MŠ Tyršova

Třída Včeličky   🐝

Batůžkový výlet do Velichovek

 

Dne 11.4. jsem se s předškoláky vydali na další batůžkové putování. Tentokrát byly cílem cesty Velichovky. Pohyb v lázeňském duchu nás velice nadchnul a již nyní se těšíme na příští čtvrtek na další dobrodružství.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/vylet-do-velichovek-vcelicky

Novopacký Slavíček

10. 4.

Já rád zpívám, Ty rád zpíváš, my jsme zpěváci, od večera do rána máme legraci.

Jeli jsme si na Slavíčka vlakem, pěšky zazpívat a medaile přivezli si, vítězem

byl každý rád.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/novopacky-slavicek

Plavání Včeličky

 

Dne 15.3. jsme s předškoláky absolvovaly další plavecký výcvik. Všechny děti navštívily „velký bazén“, ve kterém se učily plaveckým dovednostem. Moc jsme si to opět užili a těšíme se na další lekce.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/plavecky-vycvik-vcelicek

Lyžařský výcvik

 

Některé naše Včeličky před jarními prázdninami od 19. - 23.2. jezdily lyžovat do Olešnice v Orlických horách. Za týden se z úplných začátečníků vypracovaly v šikovné soběstačné lyžaře. Počasí nám sice moc nepřálo, hodně krát jsme zmokli, ale i tak jsme si to moc užili.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/lyzarsky-vycvik-vcelicek

 

Tancem do pekel

 

Dne 30.1. jsme s nejstaršími dětmi navštívili divadélko v Jaroměři. Pohádka s čertí tématikou nás velice zaujala. Cestu zpět jsme absolvovali pěšky a nezapomněli jsme i vychutnat i dobrůtku z batůžku.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/divadelni-predstaveni-vcelicky

Plavání ve Všestarech

 

Dne 24. 1. se Včeličky vydaly na plavecký výcvik do Všestar. Nejdříve jsme se seznámili s novými prostory, posvačili jsme a vyrazili směrem k bazénu. Děti se učily skákat do velké hloubky, plavat pod vodou a spolupracovat s trenéry při vodních radovánkách.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/plavecky-vycvik-ve-vsestarech-vcelicky


Včeličky na zimním pískovišti

 

Pro nepřízeň počasí jsme 18.1. strávili čas před obědem na zimním pískovišti dole ve sklepě. Hry na písku jsou nám v zimním období vzácné, proto jsme se moc  těšili a náležitě jsme si to užili.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/zimni-piskoviste-vcelicky


Návštěva kostela Sv. Mikuláše

 

S dětmi jsme 9.1. navštívily kostel sv. Mikuláše a uzavřely tak vánoční čas, zvyky

a tradice, prohlídkou a krásným vyprávěním.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/navsteva-kostela-v-jaromeri

Plavecký kurz

 

Dne 22. 12. jsme absolvovali první hodinu v Plavecké škole v Hradci Králové.

V bazénu jsme hráli různé hry a užili si spoustu zábavy. Už se zase těšíme na příště.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/plavecky-kurz-vcelicky

Včeličky v divadle

 

Dne 8. 12. jsme shlédli divadelní představení v Městském divadle v Jaroměři

s názvem „Vánoční čas“. Vychutnali jsme si vánoční atmosféru a naladili se

na nadcházející svátky. Cestu zpět jsme absolvovali pěšky.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/divadelni-predstaveni

Batůžkový výlet na Vojenský hřbitov

 

Ve čtvrtek 2. 11. jsme se vydali na pevnostní hřbitov za Josefov. Připomněli jsme si Svátek zemřelých a zapálili svíčku. Cestou jsme pozorovali usínající přírodu a nasbírali si listy k lisování.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/vcelicky-batuzkovy-vylet-na-josefovsky-hrbitov

Jdeme do ZŠ Josefov

1.11.

První listopadový den byli naši předškoláci pozváni do ZŠ Josefov. Paní vychovatelky ze školní družiny si pro nás připravily pestrý program ve velké tělocvičně. Děti si protáhly svá těla při cvičení, vyzdobily medaile a pak si společně pochutnaly na sušence a pití. Odcházeli jsme plni zážitků a dojmů.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/vcelicky-jdeme-do-zs-josefov

 

Návštěva Základní školy

 

Dne 19.10. jsme byli pozváni do ZŠ Boženy Němcové do Jaroměře. V tělocvičně

jsme protáhli svá těla, v první třídě navštívili své loňské kamarády a zhlédli jsme pros-

tory zbrusu nové učebny. Protože nám počasí nepřálo, svezli jsme se tam i zpět

autobusem.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/vcelicky-navsteva-skoly

Batůžkový výlet Včeliček za starými duby a k soutoku Labe a Úpy

Druhou říjnovou středu 11.10. jsme vyrazili cyklostezkou do Jaroměře. Výlet

byl zaměřen na pozorování stromů, sběr listů a plodů. Už víme, proč jsou stromy

pro naši planetu důležité. Počasí nám přálo a prožili jsme krásné dopoledne v přírodě.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/vcelicky-batuzkovy-vylet-rijen-2023

Včeličky vyráběly ovocno-zeleninovou šťávu

Dne 6. 10. jsme zakončily ovocný týden lisováním šťávy z čerstvých plodů, které měly děti nosit od pondělí do školky. Povídaly jsme si o konzumaci vitamínů a jejich významu pro naše tělo.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/vcelicky-vyrabely-ovocno-zeleninovou-stavu

Návštěva Městského divadla v Jaroměři

Dne 4. 10. podnikly nejstarší děti batůžkový výlet do Jaroměře. Cíl cesty byl jasný, a to pohádkový příběh ve „Velkém divadle“. Představení se nám velice líbilo a těšíme se na další vystoupení.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/divadelni-predstaveni-v-mestskem-divadle-vcelicky

První batůžkový výlet Včeliček 14.9.2023

V polovině září jsme vyrazili s batůžkem na zádech na cyklostezku k Jezbinám. Cestou jsme pozorovali přírodu, sbírali její poklady – listy a plody stromů a keřů, přírodniny.

https://www.rajce.idnes.cz/msjosefov/album/batuzkove-putovani-vcelek-k-cisticce-odpadnich-vod