Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti
(dle zák. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)

Při tvorbě a správě stránek (Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321) byla zohledněna přístupnost obsahu i funkčnost webu tak, aby webové stránky splňovaly všechny důležité zásady přístupnosti podle příslušné metodiky, stanovené Pravidly tvorby přístupného webu dle vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a podle metodik Blind Friendly Web a WCAG 1.0.

Problematiku upravuje Zákon č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony zavádí Následující povinnost orgánů veřejné správy. Při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách) je nezbytné postupovat tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány v takové formě, která umožňuje i osobám se zdravotním postižením se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit.

Některé informace na stránkách jsou uveřejněny v podobě dokumentů formátu (výčet použitých formátů např. *.DOC, *.DOCX, *.XLS, *.XLSX a *.PDF). K prohlížení těchto dokumentů je nutné použít software, který umožňuje prohlížení těchto formátů, například zdarma poskytovaný Word Viewer, Excel Viewer nebo Acrobat Reader.


Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, zašlete na adresu technické podpory:
Na telefonu každý
všední den v
08:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00.
E-mail nám můžete napsat kdykoliv.
+420 739 041 122
ms.jaro@seznam.cz