Stravování
Ceny stravného

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů stanovuji výši finančního normativu stravného takto:

 

 

Strávníci do 6 let

 

přesnídávka             12,- Kč

oběd                        23,- Kč

svačina                    11,- Kč

-------------------------------------

celkem                     46,- Kč

 

 

Strávníci 7 – 10 let

 

přesnídávka             13,- Kč

oběd                        25,- Kč

svačina                    12,- Kč

-------------------------------------

celkem                     50,- Kč