Výsledky dotazníkového šetření - červen 2024

Vyhodnocení dotazníkového šetření _odpovědi.pdf